Dla Państwa wygody na eRODO.pl umieściliśmy tekst Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODOtekst opublikowany w Dzienniku UE).

Tekst Rozporządzenia podzielony jest na rozdziały. Każdy artykuł stanowi odrębną stronę. Po nagłówku „Motywy” znajdują się motywy związane z przedstawionym artykułem. Dla ułatwienia interpretacji w tabelach umieszczono również tekst angielski RODO.

art.92-93 ROZDZIAŁ X - Akty delegowane i akty wykonawcze